Back

Stop-Denk-Doe-training (SDD)
Voor sommige jongeren is het lastig om hun impulsen te beheersen. Zij doen wat in hen opkomst, zonder eerst na te denken over mogelijke gevolgen. Ook hebben deze leerlingen vaak moeite om zich te concentreren, zijn ze snel afgeleid en motorisch onrustig. Dit kan voor problemen zorgen, zowel voor de kinderen zelf als de ouders/verzorgers. De Stop-Denk-Doe-training helpt leerlingen om te gaan met bovenstaande problematiek.

Doel van de training
De SDD-training helpt jongeren met hun gedrag, zodat ze beter kunnen omgaan met taken en sociale situaties. Ook laten we ouders/verzorgers ervaren hoe ze hun kind kunnen leren stoppen, kijken, luisteren, een plan te maken en handelen in de dagelijkse situaties. De training helpt ook jongeren om zichzelf bovenstaande methodes aan te leren.

Leerlingen die gebruik willen maken van de Stop-Denk-Doe-training kunnen dit aangeven bij de mentor.