Verzuimbeleid
Wij controleren de aanwezigheid van onze leerlingen. Als een leerling niet naar school kan komen verwachten wij dat de ouder(s) ons hier tijdig over informeert. Verzoeken voor bijzonder verlof kunnen ouder(s) indienen via het formulier onder de button. Meer informatie over verzuim/verlof vindt u in de schoolgids.

Verlof
De aanvraag voor regulier verlof is meestal voor een korte afwezigheid. Denk hierbij aan een afspraak bij de dokter, fysiotherapeut of orthodontist. Vul de aanvraag bijzonder verlof in wanneer de leerling een dagdeel of gehele dag(en) afwezig is. Bijvoorbeeld voor een uitvaart, trouwdag, meeloopdag of een examen.

Vakanties
Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de kerngroepleider om hiervan af te wijken.

Klik hieronder voor de vakantieplanning en verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof: