Back

Verzuimbeleid
Wij controleren de aanwezigheid van onze leerlingen. Als een leerling niet naar school kan komen verwachten wij dat de ouder(s) ons hier tijdig over informeert. Verzoeken voor bijzonder verlof kunnen ouder(s) indienen via het formulier onder de button. Meer informatie over verzuim/verlof vindt u in de schoolgids.

Verlof
De ‘aanvraag voor regulier verlof’ is meestal voor een korte afwezigheid. Denk hierbij aan een afspraak bij de dokter, fysiotherapeut of orthodontist. Dit formulier komt direct in de mailbox van de mentor terecht. Wanneer de leerlingen een dagdeel of gehele dag en) afwezig is vanwege een uitvaart, trouwdag, examen of meeloopdag, dan vult u de ‘aanvraag bijzonder verlof’ in. Dit formulier geeft u geprint en ondertekend mee aan uw kind of u mailt het naar school. De teamleider beoordeelt de aanvraag.

Vakanties
Bij de planning van gezinsvakanties dienen de ouders zorgvuldig rekening te houden met de schoolvakanties. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider om hiervan af te wijken.

Blessure Lichamelijke Opvoeding
Bij een blessure kan een leerling (gedeeltelijk) niet meedoen met de les lichamelijke opvoeding. Om samen goede afspraken te maken over de alternatieve invulling van de les is het van belang om tijdig inzicht te krijgen in de aard en de duur van de blessure. Daarom is het verplicht om het blessureformulier LO in te vullen voor ouders. Dit formulier komt direct in de mailbox bij de docent terecht.

Klik hieronder voor de vakantieplanning en verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof: