Back

Themaweken
We organiseren vier keer per jaar een themaweek in leerjaar 1 t/m 3. Dit is altijd de afsluitende week van een periode. Tijdens de themaweek zijn er geen reguliere lessen, maar werken de leerlingen aan diverse onderwerpen binnen het thema van die week. De vier thema’s van de themaweken zijn: relatie, toekomst, vrijheid en omgeving.

De leerlingen werken de meeste tijd in groepen. Er worden verschillende werkvormen aangeboden, zoals onderzoek via internet, bezoek van diverse organisaties binnen de school of een bezoek buiten de school, werken aan een verslag, interactief toneel, gastsprekers, sport en spel. Aan het einde van de week worden vaak presentaties gehouden over hun bevindingen aan de andere leerlingen.

Naast al die activiteiten vinden er ook reflectiegesprekken plaats tussen de mentor en leerling, waarin het welzijn, de voortgang de loopbaan oriëntatie en competenties worden besproken. De leerling bespreekt samen met de mentor waar de focus op komt te liggen in de volgende periode.