Bevorderingsnormen
De bevorderingsnormen bepalen of een leerling overgaat naar een volgend leerjaar. Deze normen zijn per leerjaar vastgesteld en kunnen onderling verschillen.

De cijfers van het overgangsrapport zijn gebaseerd op een voortschrijdend jaarcijfer en afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer is afgerond op een geheel cijfer.

Leerlingen die niet aan de normen voldoen, worden in de rapportvergadering besproken. Binnen de bespreekzone beslist de docentenvergadering of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar of dat een andere optie beter is voor de leerling.

Zomerschool
Tijdens zomerschool kunnen leerlingen in een korte, intensieve periode in de zomervakantie opgelopen achterstanden wegwerken. Zomerschool is niet bedoeld ter vervanging van blijven zitten; voor sommige leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

De bevorderingsnormen voor het huidige schooljaar kunt u raadplegen via onderstaande button.