Back

Brugklassers starten in principe elke dag om 08:30 uur en hebben maximaal 8 lesuren op een dag (50 minuten per lesuur). De lesdag eindigt om 16:10 uur. Op maandag starten we zo veel mogelijk met het mentoruur.

De eerste 2 jaar volgen leerlingen een breed lessenpakket dat bestaat uit:
Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en Natuur (biologie en verzorging & Natuur- scheikunde en techniek), Mens en Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie), muziek, handvaardigheid, tekenen, muziek en lichamelijk opvoeding, mentoruur en LOB.

In leerjaar 1 en 2 krijgen alle leerlingen 4 uur LOB (loopbaanoriëntatiebegeleiding). In deze lessen maken de leerlingen kennis met onze profielen* en hebben ze praktijkles. Daarnaast zijn de vakken lichamelijke opvoeding, tekenen, handvaardigheid en muziek. In de andere lessen wordt regelmatig de link van theorie met praktijk gelegd, waarbij praktijkopdrachten een vast onderdeel zijn van het programma.

*kijk voor meer info over onze profielen op onze website onder ‘Info’, ‘Profielen en keuzes’ voor meer informatie.

In leerjaar 1 kijken we goed naar jouw capaciteiten, zodat je in leerjaar 2 op het juiste niveau zit om een diploma te halen. Na periode 2 in leerjaar 1 is het mogelijk om 1 of meer vakken op een hoger niveau te volgen. We beoordelen dan of een hoger niveau haalbaar is.

De ondersteuning voor een leerling met een indicatie leerwegondersteuning ligt niet vast. We bekijken samen met jou en met je ouders wat je nodig hebt om succesvol te zijn. De mentor speelt hier vanaf de start een belangrijke rol in. Hij/zij is degene die de communicatie tussen school, kind en de ouders verzorgt.

 

Voorbeelden van ondersteuning zijn: training (Stop-Denk-Doe-training, Faalangstreductietraining, Sociale vaardighedentraining), extra ondersteuning bij een vak, maatwerkuur of extra leerlingbegeleiding.

Ja, we kiezen ervoor om leerlingen met een laptop te laten werken. Het past bij de tijd die steeds meer digitaal wordt om leerlingen op te voeden in de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook biedt de laptop ondersteuning bij ons onderwijsprogramma. Zo krijg jij opdrachten specifiek op jouw niveau. De laptop blijft een middel en is geen doel op zich.

Er is een buitenschoolse sportklas en een cultuurklas. Deze kun je volgen als je extra uitgedaagd wil worden in sport of als je je wilt verdiepen in cultuur. Het programma is elk jaar anders. Kijk voor meer uitleg hierover op de website onder ‘Info’, ‘Sportklas’ of ‘Cultuurklas’.

Er zijn ook ieder jaar themaweken, waarin we met een bepaald thema aan de slag gaan. Verder gaan alle brugklassers op introductiekamp. In het 3e jaar ga je op buitenland-reis.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel je vraag aan ons via contact.

Ook jouw ouders kunnen hun vragen stellen. In een persoonlijk gesprek beantwoorden we ze graag!