Back

Leerlingenraad
De leerlingenraad biedt de leerlingen de mogelijkheid om een woordje mee te spreken binnen onze school. In de raad zitten leerlingen uit alle leerjaren van onze school. De leerlingenraad vergadert regelmatig onder schooltijd. Aandachtspunten die uit deze overleggen naar voren komen, worden besproken met de schoolleiding. De leerlingenraad kan ook betrokken worden in beslissingen over leerlingenzaken.

De leerlingenraad organiseert zelf diverse activiteiten en wordt intensief betrokken in activiteiten van onze school, zoals de Kijkdag. Wij bieden leerlingen ook de mogelijkheid om cursussen en workshops te volgen om hun taak binnen de leerlingenraad goed te kunnen uitvoeren.

 Een vraag of opmerking voor de leerlingenraad?
Mail naar hc_leerlingenraad@ivo-deurne.nl

Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van onze leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.