Back

Stages
De leerlingen van onze school gaan verschillende keren op stage. Tijdens deze stages brengen leerlingen de geleerde theorie in praktijk binnen een bedrijf of instelling. Ze leren werken in een andere omgeving, samenwerken met andere mensen en het ontdekken van de wereld buiten school. 

Beroepsvoorbereidende stage
Wij bereiden onze leerlingen voor op een vervolgstudie of beroep. Een spannende stap die tal van vragen oproept; ‘Wat wil ik graag? Waar ben ik goed in? Wat moet ik doen om mijn doel te bereiken?’ Een beroepsvoorbereidende stage helpt bij het beantwoorden van deze en andere vragen. Leerlingen kunnen hun denkbeelden toetsen aan de werkelijkheid, waardoor de kans op een juiste studie- of beroepskeuze toeneemt.

Meer informatie over de stage is te vinden bij de verschillende Teams.