Back

Schoolregels
Binnen onze school gelden een aantal afspraken, om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te laten verlopen. Uitgangspunt is dat we op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, respect tonen voor elkaar en ieders eigendommen en we gezamenlijk zorgen voor een rustige leeromgeving. We verwachten van zowel leerlingen, medewerkers als ouders/verzorgers dat ze de regels en afspraken opvolgen.