Back

Dyslexie
Leerlingen met dyslexie ondervinden problemen met taal, met name het aanleren en toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau is moeilijk voor deze kinderen. Op onze school is een dyslexiecoach aanwezig om de leerlingen te ondersteunen. Ze kunnen hier terecht voor vragen of advies rondom de aanpak van dyslexie. Ook in het protocol Dyslexie is veel informatie te vinden.

Hulpmiddelen
Een leerling met een dyslexieverklaring/dyslexie-pas heeft recht op extra tijd bij het maken van proefwerken. Een aantal leerlingen komt in aanmerking voor het gebruik van verklankings-software. De dyslexiecoach beoordeelt of dit hulpmiddel noodzakelijk is. In principe werken wij op school met het programma TextAid.