Back

Interne rebound
Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk buiten het reguliere onderwijs wordt geplaatst, als de begeleiding inschat dat dit beter is voor of haar zijn eigen leerproces en het leerklimaat in de klas. De leerling komt dan in de interne rebound terecht, met als doel hem of haar binnen een zo kort mogelijke periode terug te plaatsen in het reguliere onderwijs.