Back
ANGY-9250

Sjors Hoekema

Leraar Lichamelijke Opvoeding

‘We proberen op het Hub van Doornecollege echt een sportieve school te zijn, met veel activiteiten voor de leerlingen. Er wordt ook veel georganiseerd op sportief vlak. Zo hebben we een sportklas, voor leerlingen die meer willen sporten buiten de reguliere lessen om, doen we mee aan Olympic Moves en hebben we elk jaar een talenten-dag. Dat is niet alleen voor de leerlingen die vanuit zichzelf al graag sporten, we proberen iedereen erin te betrekken.

Sinds kort organiseren we pauze-spelen voor de leerlingen, zodat ze in de pauze actief bezig kunnen zijn. Het zijn vaak kleine spelletjes, zoals touwhangen of tafeltennis. In plaats van op de telefoon te zitten, geven we ze iets te doen, een uitdaging. Een groot deel is heel enthousiast en fanatiek. Zeker als we de scores bijhouden. Dan komen ze naar je toe: ‘Meneer, ik stond bovenaan hè!’ Even laten zien hoe trots ze zijn. Dat zijn leuke momenten. Je merkt dat het steeds meer gaat leven onder de leerlingen.’

‘We hebben nu ook een basketbalveldje op het schoolplein, op verzoek van de leerlingen. En ze hebben dat ook grotendeels zelf geregeld. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk in projecten te betrekken, zodat het meer gaat leven. Je schept een band met de leerlingen en ze vinden dat zelf ook harstikke leuk. Deze leerlingen waren toevallig van de afdeling bouw, dus ze leren er ook nog iets van.’